- STARTSIDEN  
  + UTLEIE  
  > Er huset ledig?  
  - Priser  
  - Utleie til ungdom  
  - Bilder  
  - Midt-Uke-Tilbud  
  + ARRANGEMENT  
  - KONTAKT OSS  
  - STILLING LEDIG ?  
  - AVGLEMT / MISTET  
  - NYTT OM HUSET  
  - OM OSS  
 
 
 

Er Huset ledig ?
 

Denne siden ble sist oppdatert 13.11.2019 For oppdatert status ring utleietelefonen 997 33 848

(Får du ikke svar med en gang, så ringer vi opp igjen )

 

Huset har fast utleie på Mandager  -2 hver uke partall uker - kveld
                                     Tirsdager  - hver uke  - kveld
                                     Onsdager  - hver onsdag - em/ kveld
                                     Onsdager  - 1 onsdag i mnd - dag

                                                              2019J


JUNI

JULI
6 Reservert privat arr
31 Reservert 2t til 18.00

AUGUST
3 Reservert privat arr
24 Reservert privat arr

SEPTEMBER
4 Reservert dag, fast leie
8 Reservert privat arr
11 Reservert privat arr
14 Reservert privat arr

OKTOBER
2 Reservert dag, fast leie
24 Reservert privat arr
25 Reservert privart arr 

NOVEMBER
6 Reservert dag, fast leie
1-3 Reservert
9 Reservert privat arr 
23 Reservert privat arr
27 Reservert dag

DESEMBER:
4 Reservert dag,fast leie
7 Reservert privat arr
15 Reservert Konsert
16 Reservert fast leie kveld
25 Reservert privat arr

 
2020
9 Reservert 

FERBRUAR
7-9 Reservert

MARS
28  Reservert privat arr


Konfirmasjoner:5 reservasjoner
MAI
2 Reservert privat arr
10 Reservert privat arr


2021          
April/Mai
Konfirmasjon: 2 reservasjon                 

   
(c) Ramvik 2006
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik